Vi har nått ”peak smartphone” – när kommer paradigmskiftet?