Joakim Båge: För att lyckas med kapitalanskaffningen behöver du vinna både hjärta och huvud