Kan bli lika beroende av Kinas batterier som av rysk energi