Kungens ord i Mexiko: ”Kommer inte våga ett sånt äventyr igen”