Kunskapsluckor i flygteknik – då försenas ukrainskt stridsflyg