Kvalitena säljer hälften av aktierna i dotterbolag