Nyproduktion: En fjärdedel av köparna beviljades amorteringsundantag