Mer än hälften av elsparkcykelolyckorna alkoholrelaterade