Microsoft Copilot får ny design och karusell med förslag