Motstridiga bilden – unga vill bli ingenjörer men inte läsa teknik