Sommarsilly: Han kan ersätta Widell Zetterström i Djurgården