Nu har fler fall av muterade deltavarianten upptäckts