Nu kan användare byta Google Assistant i telefonen mot Google Gemini (tidigare Google Bard)