Pilotfacket: Vi är redo att försätta SAS i konkurs