Så kan begränsningar i centralstyrda Chromebooks rundas