Sker allt tidigare – jordens resurser är redan slut för i år