Stärkt skydd efter ökad hotbild i Östersjön – svenska korvetter patrullerar