Striden går vidare – elnätsavgifter tas upp av kammarrätten