Svenska Embracer Group köper ytterligare sju spelstudior