Sverige stöttar nytt rymdavtal – ”Viktigt att principerna stadgas”