Undersökning: Barn som ber föräldrar swisha får sällan nej