Undersökning visar att nättroll är osköna IRL också