Universitetets sensorer behöver inga batterier – ”realiserbar lösning”