Utredarens förslag: Slopa tillstånd för kameraövervakning