Varför dumpar vi inte vårt gamla kärnbränsle i rymden?