”Vätgasboomen är redan här – men målen är för lågt satta”