Därför behöver kapitalmarknaden öka sin insikt i politisk analys