Miniproblemet: Åt vilket håll åker tåget på modelljärnvägen?