Så kan deras smarta lösning hindra nya fartygsolyckor