Stockholm tappar mot resten av landet – tillväxten i norr breddas