Tysklands handelskammare varnar för största ekonomiska nedgången i landet på 20 år